Genomförandet

Genomförandet är projektarbetets höjdpunkt, särskilt om det handlar om kortare insatser som mässor, event, konferenser etc. Det är under genomförandet vi möter mottagaren för vårt kommunikation och alla visioner, all konceptutveckling och all planering ska mynna ut i ett resultat, ofta under en kort och intensiv tid och med hög anspänning; blir det succé eller fiasko? Lyckades vi påverka mottagaren på det sätt vi avsett? Var resultatet värt alla resurser som pumpats in?

När man planerar är det lätt att glömma själva genomförandet. Inte att man ska genomföra men detaljerna i hur man genomför. Man ser skogen av saker som ska hända men inte träden som utgör den och grenarna som bär upp kronan. Mat och paus till de som jobbar med genomförandet brukar vara lätta att glömma eller att ha lite extra personal på plats för att kunna ta hand om de sakerna som dyker upp i stunden; ändringar eller nya idéer eller bar något som blev annorlunda än det var planerat. Då är det en bra investering att ha några som inte är schemalagda att ”kasta in”. Min erfarenhet är att de personerna i slut ändan ofta har fullt upp.

En annan saken att komma ihåg är att det blir annorlunda än man tänkt sig. Ett genomförande har ofta väldigt många människor som på ett eller annat sätt är involverade och det räcker med att budet som skulle komma med det där viktiga fick punktering på bilen så rubbas allt. Även om man gjort sin riskanalys, sina B-planer, sina scheman och checklistor (jag älskar checklistor) så blir det inte riktigt som man tänkt sig och man blir tvungen att lösa problem på stående fot.

Personligen tycker jag det är en del med charmen men det oförutsedda kan ju också ställa till det rejält. Hamnar du i en situation där du vet att resultatet påverkas gäller det att försöka vara så kall som möjligt och att försöka fatta långsiktiga beslut. Annars är det lätt att man räddar hunden men låter husse drunkna.

Jag hade ett ljusprojekt i Motala för många år sedan, Vi skulle göra en föreställning med Virpi Pahkinen och en orkester som heter Musica Vitae. Jag skulle gå in på teatern kl 09 på morgonen och börja rigga för att vara klar till repetition kl 17 och föreställning kl 19. Allt var planerat och klart. Problemet var att lastbilen med ljusutrustning kom kl 13 trots att vi betalat extra för leverans före kl 10. Jag hade tappat 4 timmar som jag inte kunde få tillbaka. Repetitionen fick kortas ner och jag fokuserade på att bli klar med första akten. Sedan när publiken gick ut i paus programmerade jag ljuset till den andra.

En tumregel är att inför gäster alltid att låtsas som allt som händer är planerat. Det är en av de viktigare erfarenheterna jag har gjort av att ha jobbat med teater i 15 år. ”Väldigt få, om någon, av dina gäster/kunder/publik vet hur det var meningen att det skulle vara. Det är bara om du får panik som du avslöjar att något är fel.”

Bilden är tagen av Sergiy Smyk och är från en segling med IRnova som blev annorlunda, men mycket bra.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This