I korthet går konceptutveckling ut på att hitta den minsta gemensamma nämnaren för projektet och sedan låta den påverka allt som görs i projektet. Den minsta gemensamma nämnaren blir projektets kärna eller kärna värde och kan egentligen vara vad som helst, det finns inga regler här. Oftast handlar det om ett positivt attribut eller en positiv känsla man vill förknippa projektet/produkten/företaget med.

Vanligtvis kommer man fram till sitt kärnvärde via en kombination av brainstorming, diskussion och uteslutning. Det är naturligtvis viktigt att ta in företagets mål, syfte och ledord i arbetet så att allt pekar åt samma håll. I den här processen är det viktigt att ha en bra metodik så att resultatet blir helt rätt och känns som en sammanfattning av projektet.

När man tagit fram sitt kärnvärde eller sitt ledord eller sin kod, beroende på vad man väljer att kalla det så låter man alla beslut utgå från detta. Jag har t ex deltagit i ett projekt är ”kanelbulle” var koden för projektet och så fort vi skulle välja frågade vi oss själva. ”Är detta kanelbulle eller inte?” Vi bestämde att blått inte var kanelbulle men en mjuk yta var det etc. På detta vis får man hela projektet att hänga ihop och kännas som en helhet vilket i slutändan gör kommunikationen mycket kraftigare eftersom mottagaren hela tiden känner igen sig i de olika delarna.

Lycka till!

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This