För att marknadsföring ska fungera måste något hända i mottagaren, något måste förändras. Det kan vara en mycket subtil förändring som att ett varumärke som inte tidigare funnits i medvetandet nu noteras för första gången men det är en förändring alltjämt. Ofta används sedan upprepning i olika former för att skapa igenkänning och förstärka upplevelsen till varumärket något som så småningom ska leda en beteendeförändring, det vill säga att mottagaren gör som du vill.

Eftersom förändringen är det centrala är känslor ofta en snabbare väg än genom resonemang. Inte minst för att det är lättare att paketera. Ett resonemang kräver uppmärksamhet under en längre tid och det är egentligen bara när den presumtive kunden blivit ordentligt intresserad som han/hon är mottaglig för detta. Jämför med ett bilinköp. Väl inne i bilhallen kan man resonera med kunden men det är känslan som bestämmer vilken bilhall kunden går till. Ofta går den här typen av marknadsföring ut på att du som kund ska känna dig bättre (om du har produkten eller tjänsten) eller att något hemskt sannolikt kommer att hända (om du inte har produkten eller tjänsten). Man jobbar med det du vill uppnå eller det du är rädd för. Titta på t ex ett larmföretag.

Ett bra sätt att göra ett ordentligt avtryck är genom upplevelser. Skapar man en upplevelse som tilltalar sin kundgrupp har man stor möjlighet att fästa ett budskap och åstadkomma den önskade förändringen. Upplevelser kan visserligen kosta mycket att skapa men de är unika på så sätt att du äger din kunds uppmärksamhet under en längre tid. Är man kreativ kan en stor dela av tiden utnyttjas till påverkan, både med generellt positiva saker som kan associeras till ditt varumärke och med direkt information om en specifik produkt eller tjänst när kunden är som mest mottaglig. Om du därtill skapar din upplevelse så att den konceptuellt ligger i linje med det du ska sälja har du stora möjligheter till framgång och det kan vara en riktigt god investering på längre sikt.

Lägger man, med andra ord, lite extra möda och kreativitet på sin mässdeltaganden, konferenser, event eller andra tillfällen då man träffar många potentiella kunder och skapar upplevelser för dem kommer man att lyckas bättre i sin marknadsföring.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This