Om problemlösning

Om problemlösning

Problemlösning handlar, enligt min erfarenhet, i första hand om att definiera problemet ur olika perspektiv och att sedan anlägga nya angreppsvinklar på hur man kan komma förbi problemet.  De flesta känner till historien om när Alexander den store kom till Gordium och...

Pin It on Pinterest