Problemlösning handlar, enligt min erfarenhet, i första hand om att definiera problemet ur olika perspektiv och att sedan anlägga nya angreppsvinklar på hur man kan komma förbi problemet. 

De flesta känner till historien om när Alexander den store kom till Gordium och konfronterades med den Gordiska knuten. Det hade spåtts att den som löste knuten skulle härska över Asien och Alexander var naturligtvis intresserad.

Hittills hade alla som försökt lösa knuten försökt trassal upp den massiva röra av rep som utgjorde knuten. Ingen hade lyckats. Även Alexander provade på detta sätt sedan sägs det att han tappade tålamodet. Han ansåg sig som Asiens blivande härskare och inte skulle väl en d….a knut stå i vägen för detta? Han drog sitt svärd och skapade historia och uttrycket “Alexanderhugg”.

Frågan är väl om han avsåg att lösa knuten eller om han bara blev förbannade och ville ge den vad den tålde. Resultatet blev att han definierade om problemet. Fram tills dess han drog sitt svärd hade det varit underförstått att man löser en knut genom att dra ut repen, ett efter ett. Alexander såg till att repen inte längre hölls ihop.

När väl perspektivet är ändrat är det inte svårt att inse att ett (eller flera) svärdshugg är effektivare än att trassla upp knuten. Knepet är att hitta rätt perspektiv och det kräver ofta en stor dos kreativt arbete. Ett tips om du kört fast är att prova att applicera slumpmässiga ord på problemet, t ex mjölkkartong. Det skapar, i bästa fall, nya tankar som kan ge nya perspektiv och därmed en infallsvinkel till en bra lösning. Du är naturligtvis också välkommen att kontakta oss på M-E-S-T så löser vi problemet tillsammans.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This