Om problemlösning

Om problemlösning

Problemlösning handlar, enligt min erfarenhet, i första hand om att definiera problemet ur olika perspektiv och att sedan anlägga nya angreppsvinklar på hur man kan komma förbi problemet.  De flesta känner till historien om när Alexander den store kom till Gordium och...
Om engagemang

Om engagemang

Jag älskar när jag blir engagerad i något. Det händer något extra och helt plötsligt är det lätt att sitta uppe halva natten och jobba. Det är säkert olika för olika människor men jag tro engagemanget kommer när man investerat något av sig själv i det man håller på...
Om marknadsföring

Om marknadsföring

För att marknadsföring ska fungera måste något hända i mottagaren, något måste förändras. Det kan vara en mycket subtil förändring som att ett varumärke som inte tidigare funnits i medvetandet nu noteras för första gången men det är en förändring alltjämt. Ofta...
Om att jobba konceptuellt

Om att jobba konceptuellt

I korthet går konceptutveckling ut på att hitta den minsta gemensamma nämnaren för projektet och sedan låta den påverka allt som görs i projektet. Den minsta gemensamma nämnaren blir projektets kärna eller kärna värde och kan egentligen vara vad som helst, det finns...

Pin It on Pinterest