Bingo med Svenska Spel

Konceptuellt arbete med Kod Arkitekter

Kod Arkitekter fick 2006 uppdrag av Svenska Spel att utveckla koncept för bingohallar. Syftet var att Svenska Spel skulle skapa ett rikstäckande nätverk av bingohallar där deltagarna i de olika hallarna spelade i ett gemensamt spel som var direktsänt från Visby.

Erik kopplades in som ljusdesigner för att skapa atmosfären i hallarna men också för att skapa dynamik i spelet genom ljusskiftningar som följde spelets rytm och resultat.

Tillsammans utvecklade Erik och Kod Arkitekter ett koncept för hur gästerna skulle uppleva hallen där alla detaljer var noga avvägda.

Bilden kommer från en rendering av hur ljuset i hallen skulle se ut.

Pin It on Pinterest

Share This