CEVT i Barcelona

CEVT – Möten och innovation i Barcelona

Under namnet InnoScout fick R2K-Ventures och M-E-S-T uppdraget att genomföra ett scouting event för CEVT i Barcelona. Målgruppen var startups och innovativa företag i Europa.

Vårt uppdrag var framför allt att facilitera mötet, att se till att alla företag var på plats, att lokalen och konceptet stämde med CEVTs önskemål och värderingar och att sända mötet live till CEVT medarbetare över hela världen.

Mötet blev mycket lyckat för alla inblandade parter och fler samarbeten är planerade.

Pin It on Pinterest

Share This