CEVT i Kista

Framgångsrika möten för R2K-Ventures och CEVT.

R2K säljer bl a en produkt som heter pitch-bar till företag. Pitch-bar går ut på att föra ihop kapital och innovation, det vill säga företag som har kapital träffar under en kort pitch flera start-ups som letar kapital till sina innovationer. Sedan inleds samarbeten.

För att säkerställa kvalitet på mötena och kringarrangemangen och för att kunden, CEVT, skulle framställas på rätt sätt kontaktades M-E-S-T. Vi löste allt runtomkring från lokal till mat och scheman så att R2K och CEVT kunde fokusera på mötena.

Framgångsrikt? Ja. Vi fick i uppdrag att göra samma sak i Barcelona och fler uppdrag är på gång. 

Pin It on Pinterest

Share This